ABOUT

THE FOUNTAIN JOURNAL / СПИСАНИЕ “БЕСЕДА”
 

История

„Беседа” е списание за литература и култура на Американския колеж в София. Списанието възниква през 1994 г. като доброволна инициатива на пишещи ученици и учители. Постепенно се превръща в едно от официалните издания на Колежа. През 2011 г. получава международен ISSN номер, с който придобива признат статут на периодично издание.

Мисия

Списанието се стреми да даде трибуна на обещаващите млади таланти в Колежа, като публикува текстове, фотографии и илюстрации, организира ежегодни конкурси – за поезия и проза, за превод и оформление на корица. „Беседа” дава възможност на учениците да се запознаят със спецификата на работата в периодичното издание – подбор на текстове, редактиране, работа по оформлението и дизайна, интервюта, рецензии за книги, реклама, организация на събития, финансиране. Една от важните цели на списанието е да създаде литературен вкус и критерии за възприемане на стойностните прояви в областта на културата, като се стреми да бъде в крак със съвременността.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s