Tags

, , , , ,

Списание “Беседа” (2011, зима) / The Fountain (2011, winter)

Ръководители: Румяна Рангелова, Теодора Тодорова, София Гечева, Pei Pei Liu
Редакционна колегия: Сияна Петрова, Миряна Костадинова, Константина Стефанова, Мила Чернева, Жанет Стаматова, Александра Патърова, Деси Кирилова, Христина Димитрова, Теодора Николова, Генчо Христакиев
Оформление: Александра Патърова
Корица: Яна Николова
ISSN 1314-3468
 
 
 
 
 
 
 
 
Съдържание
Intro 
Цветове на броя
Нашият конкурс
      Яна Николова, Излез!  
      Георги Русинов, The Flyout   
        Мила Даскалова, Леда  
        Надежда Тричкова, Още една история за Алиса и страната на чудесата 
      Зара Ранчева, Излез 
        Катрин Андреева, Излез, Усмивка! 
Миряна Костадинова, The First Night of the Harmattan  
Сияна Петрова, Small Talk  
                               She has to be adored   
Георги Русинов, Свободата да нямаш тема   
                         Днес е вода 
                               Луна и планина
Сияна Иванова, Свободно падане  
                                Септември
Първи стъпки
      Никол Левакова, Силна  
        Симеон Михайлов, Wud  
        Катрин Андреева, Разум 
      Велизар Тончев, A Silenced Prayer  
В стила на…
       Яна Стоянова, High in the Sky    
         Юлия Георгиева, Faraway 
         Алън Парашкевов, Azure  
Симона Захова, Ще се търкулна като мисъл 
Елена Ангелова, Drowning in Blue Sorrow 
                          А аз си седя в моето ъгълче
Николина Янкова, On a Train 
Литературна академия
        Виктория Къркеланова, Мотивът за победата в стихотворението “Тиха
                                                         победа”
Зара Ранчева, Не искам
                      Нежна е нощта 
Преводи
        Георги Русинов, Шекспир, Сонет 18 
                                 Петрарка, Сонет 13  
                                 Botev, Patriot 
Мила Даскалова, Евклидова геометрия 
Надежда Тричкова, Не се ли умори да бъдеш пясъчен 
                              Реквием
Мила Чернева, Разликата между лятното ми “Аз” и онова “Аз” 
                       Луната е око 
 
Среща със: Георги Господинов 
 
Страници с прах покрити: Томас Транстрьомер
 
Експерименти
        Теодора Митова, Цветове
        Аделина Иванова, Ароматът на усмивката
        Елизабет Савова, Мъглата
        Карина Енева, Аз
                              Той
 
Велизар Тончев, През прозореца
Йова Кеменчеджиева, Старата книга
Сияна Иванова, Стъпвам боса
Блесваш пред очите ми
 
Outro
Advertisement