Tags

, , , , ,

Ръководители и съставители:

  • Румяна Рангелова
  • Теодора Тодорова
  • София Гечева
  • Pei Pei Liu

Ученически екип: Миряна Костадинова и Сияна Петрова (президенти на клуба), Александра Патърова (оформление), Константина Стефанова, Мила Чернева, Жанет Стаматова, Симона Захова, Деси Кирилова, Генчо Христакиев, Симеон Михайлов, Камен Величков, Теодора Николова, Христина Димитрова

Advertisement