Tags

, , , , , , ,

Ръководители и съставители

  • Румяна Рангелова
  • Валентина Риджолска
  • Теодора Тодорова
  • Michael Branch

Ученически екип: Кристияна Калчева и Иглика Манчева (президенти на клуба), Андрей Филипов (оформление), Виктория Тончева, Елена Ангелова, Жанет Стаматова, Константина Стефанова, Мила Чернева, Миряна Костадинова, Надежда Григорова, Сияна Петрова, Христина Димитрова, Цвета Готовац

Advertisement