Tags

, , , , , , ,

Темата на броя “Празният лист” провокира мнозина от талантливите колежани да споделят своите идеи и произведения с нас. След дълги колебания присъдихме следните награди:
 
Първо място: Крадецът на образи, Мария-Никол Стойкова, 8
                       Белият лист, Зара Ранчева, 11
Второ място: Драги – Симеон Михайлов, 9
Трето място: Напиши нещо, Лора Тодорова, 8
                      Празният лист, Яна Николова, 11
 nagradi_beseda
The theme of this issue inspired many of the talanted ACS students who shared with us their ideas and texts. After long hesitations we are proud to announce our winners:
 
First place: Maria-Nikol Stoykova, 8
                   Zara Rancheva, 11
Second place: Simeon Mihaylov, 9
Third place: Lora Todorova, 8
                    Yana Nikolova, 11
 
Advertisement