Tags

, , , , , , , , , , ,

Списание “Беседа” (2010, зима) / The Fountain Journal (2010, winter)
 
korica_2010_winterРъководители: Румяна Рангелова, Валентина Риджолска, Теодора Тодорова, Michael Branch
 Редакционна колегия:
Кристияна Калчева и Иглика Манчева (президенти на клуба),
Андрей Филипов (предпечатна подготовка), Цвета Готовац (корица),
Албена Илиева, Мила Чернева, Надежда Григорова, Константина Стефанова, Миряна Костадинова, Сияна Петрова, Виктория Тончева, Жанет Стаматова,  Елена Ангелова, Велко Велков
Оформление: Андрей Филипов
Корица: Цвета Готовац
 
 
 
 
 
Intro
Конкурсът на Беседа
       Мила Даскалова, Човекът, който се надпреварваше с облаците
       Калина Георгиева, Поднад дъгата
          Миряна Костадинова, Отвъд дъгата
          Николина Янкова, My Room Through a London Eye
 
Екатерина Ангелова, Приказка за вързан вятър
Кристияна Калчева, When Two Worlds Collide
Албена Илиева, Накъде
                                   Мит за сътворението
Йова Кеменчеджиева, SMS Poetry
Кристиян Николов, Symphony of Inc
Кристияна Калчева, Здравей
Надежда Тричкова, За моя малък “Кубла хан”
Айсел Кючукси, Seated Monster
Екатерина Ангелова, Глад
Вяра Апостолова, Зад черния знак…
Елена Ангелова, Destiny≠Fate 
                          I hardly ever feel…
                         Край – това ми е проблемът
Мария Димитрова, Кестени, дим, канела и други магии
Мила Чернева, The Art of Loosing
                        Lost
Божидар Горанчев, Да си мечтател е проклятие
Елена Ангелова, Много тъжна история
Свет Костов, Honey
Мила Чернева, Безнадеждна
                       Есен
Айсел Кючукси, The Clouds over My Face
Свет Костов,
Теодора Митова, Дада 2010
Мила Даскалова, Какофония
Теодора Митова, В случай на
Елтимир Александров, The Prometheus Treatment
                                   The End of the World
Зара Ранчева, Божествена психотерапия
Неда Вълчева, Three and a Half Girls in a Forest
Надежда Тричкова, В три секунди
                             Идвам
 
Среща със: Теодора Димова
 
Страници с прах покрити: Франсоа Вийон
                                            Марио Варгас Льоса
Outro
Advertisement