Tags

, , , , , , , , ,

The Fountain Journal / Списание “Беседа”
The Anatomy of An Afternoon / Анатомия на един следобед (2010, summer)
 korica_2010_summer
Ръководители: Румяна Рангелова, Валентина Риджолска, Теодора Тодорова, Michael Branch
Редакционна колегия:
Кристияна Калчева и Иглика Манчева (президенти), Албена Илиева, Андрей Филипов, Виктория Тончева, Елена Ангелова, Жанет Стаматова, Константина Стефанова, Мила Чернева, Миряна Костадинова, Надежда Григорова, Сияна Петрова, Христина Димитрова, Цвета Готовац
Оформление: Андрей Филипов
Корица: Цвета Готовац
ISSN 1314-3468
 
 
 
 
 
Съдържание:
 
Intro
 
Нашите конкурси
Литературният конкурс
      Катрин Андреева, Анатомията на един следобед
      Кристияна Калчева, Анатомичен разпад по следобедному  
      Екатерина Ангелова, Wasted at Dawn
      Мила Чернева, Временна смърт  
      Неда Вълчева, Rehearsal  
      Надежда Тричкова, Анатомията на един следобед  
      Кристияна Калчева, Have a Snail Day  
      Мила Даскалова, Чакам
      Иглика Манчева, Cookies  
 
Конкурсът за превод
     William Carlos Williams, This is Just to Say
     Атанас Далчев, Ручей
 
Андрей Филипов, Hear me…
Екатерина Ангелова, Оплетени
Мила Даскалова, Приказка за сън  
The Meaning of a Flower
Сияна Иванова, …бензинни пари, кислород и дъжд
Георги Русинов, Азбучна молитва
Теодора Митова, Приказка
Андрей Филипов, Гравитация  
                           Моята стена
Александър Канов, I notice a wall
Зара Ранчева, Тандем
                      Самурай
Елена Ангелова, Пристъпвам
Елизабет Савова, Оптимистично
Георги Русинов, Нищо като нещо  
                         Чернова на една любов
Неда Вълчева, Mladost Nature
Мила Чернева, Гост
                       Катарзис
Теодора Митова, Като вихър
Александър Канов, Eclipse
 
Литературна академия
          Андреа Попйорданова, интерпретативно съчинение върху разказа “През чумавото”
 
Андрей Филипов, How Poems Grow
                           Душа
Надежда Тричкова, Утре пак по същото време
                              Гостенка
 
Среща със: Кирил Прашков
Среща със: Александър Секулов
 
Мирис на мастило: Островът, Александър Секулов
 
Надежда Тричкова, Несъответствия
                              Lunacy за червените луни на Созопол
Андрей Филипов, Solar
Надежда Григорова, Хайку
Елиа Златарева, 76 катастрофира
 
Outro
Advertisement