Tags

, , , , , , , , , , ,

The Fountain Journal / Списание “Беседа”
Where the Story Ends / Където свършва историята (2010, summer)
 
korica_2010_summer 
Ръководители: Румяна Рангелова, Валентина Риджолска, Теодора Тодорова, Betsy Potash
Редакционна колегия:
Михаела Памукчиева и Константин Рангелов (президенти), Кристияна Калчева, Иглика Манчева, Десислава Караколева, Елия Златарева, Константина Стефанова, Елена Ангелова, Надежда Спасова, Владислава Сусанина, Теодора Митова, Христина Димитрова
Оформление: Константин Рангелов
Корица: Константин Рангелов
ISSN 1314-3468
 
 
 
 
 
 
Съдържание:
 
Intro
 
Конкурсът на Беседа
      Биляна Петрова, When the story ends
      Надежда Тричкова, Ресторант на края на света
      Иван Бадински, Напред, науката е слънце
      Тина Дончева, По клавишите на твоето тяло
      Иглика Манчева, Така беше
 
Конкурсът за превод: Евтим Евтимов, Robert Frost
      Кристияна Калчева
      Иглика Манчева
 
Мила Чернева, A fascination
                       Confession
                       Maybe
                       Waking up
                       Escape me
Елия Златарева, Ток
                          00:06h
Виктория Тончева, При баба
Екатерина Ангелова, Дебри
                                Завоят
                                Младост 2
Симона Йончева, Жажда
                           Свобода
Иван Бадински, Гората
                         Съд
                         Клоун
 
Първи стъпки
      Теодора Митова, Защо
      Виктор Кузманов, Диалог
      Яна Николова, Ръка ми дай, Малка стая, Отброявам, И тайната
      Лиляна Марянска, Вина и Съдбовност
 
Епиграми и мадригали
      Иван Бадински, Тина Дончева, Виктория Тончева, Елия Златарева
 
Литературна академия
      Цвета Дряновска, Духовното прераждане според…
      Калина Георгиева, История и индивидуална съдба в…
      Елиа Златарева, Един ден с Робинзон
      Александър Василев, Зеленчуци, който не яде
      Стефани Караньотова, Едно време тенекията
 
Надежда Тричкова, Слънчеви видения
Ивослав Ганчев, Бог ли ме наказа
 
Среща със: Явор Гърдев
 
Иглика Манчева, До Индия
Карина Витанова, Аромат на кафе
Тина Дончева, Хартиена лодка
                       Не тръгвам
 
Страници с прах покрити:
      Константин Павлов
      Борис Виан
 
Кристияна Калчева, Аз ли съм
                              Опасност
                              Бездната
                              Упоена мандала…
Екатерина Ангелова, Гората
                                Три
                                Гоненица
 
Outro
Advertisement