Tags

, , , , , , ,

The Bulgarian Language and Literature Department would like to recognize Ralitsa Naydenova and Adelina Ivanova from 10th grade who won incentive awards at the National Literary Competition “The Love in Us”. This is a great success as their works were chosen among 534 literary texts written by students from all over Bulgaria. The competition was organized by the Regional Student Center in Varna and the jury consisted of well known poets, dramatists and literary critics presided by Nedyalko Yordanov.

Ralitsa and Adelina are among the talented students of The Creative Writing Elective of Ms Roumyana Rangelova and precious members of THE FOUNTAIN ACS Journal for Literature and Culture. This is not their first success in competitions outside the College. We wish them a lot of luck and inspiration!

***

От името на Департамента по български език и литература бихме искали да споделим успеха на Ралица Найденова и Аделина Иванова от 10. клас, които спечелиха поощрителни награди на Националния литературен конкурс „Любовта в нас”. Това е голям успех, тъй като техните текстове бяха избрани измежду 534 литературни творби, писани от ученици от цяла България. Конкурсът се организира от Общинския детски център във Варна, а журито се състои от добре познати поети, драматурзи и литературни критици, с председател Недялко Йорданов.

Ралица и Аделина са сред талантливите ученици в курса по творческо писане на г-жа Румяна Рангелова, а също така са безценна част от екипа на „Беседа” – списанието за литература и култура на Американския колеж. Това не е първият им успех в конкурси извън Колежа. Пожелаваме им късмет и вдъхновение!

Advertisement