THE FOUNTAIN
ACS Journal of Literature and Culture announces the new topic for our competition:

БЕСЕДА
Списанието за литература и култура на Американския колеж обявява нова тема за конкурса си:

ОБРАТЕН ЗАВОЙ

uturn

 U-TURN

Конкурсът е за литература и визуално изкуство.

The competition is both for literature and visual art.

Изпращайте вашите текстове, снимки и рисунки на thefountain@gmail.com в писмо със заглавие “за конкурса” до 15 ноември 2015 г.

Send your texts, photographs, and pictures to thefountain@gmail.com in a letter entitled “For the Competition” until November 15th 2015.

Advertisement