Tags

, , , , , , , , , ,

Списание “Беседа” / The Fountain Journal
Footprints / Следи от стъпки (2012, лято)
 
Ръководители: Румяна Рангелова, Теодора Тодорова, София Гечева, Pei Pei Liu
Редакционна колегия: Миряна Костадинова, Сияна Петрова, Жанет Стаматова, Константина Стефанова, Мила Чернева, Александра Патърова, Симона Захова, Генчо Христакиев, Десислава Кирилова, Симеон Михайлов, Камен Величков
Оформление: Александра Патърова
Корица: Миряна Костадинова
ISSN 1314-3468
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съдържание:
 
Intro
 
Цветове на броя
 
Нашият конкурс
       Милена Трайкова, Пристъпвам полека
       Теодора Митова, Red and White
       Елизабет Савова, Следи от стъпки (Фейлетон)
       Самуила Минчева, Застрашен вид
       Катрин Андреева, Стъпка по стъпка
 
Конкурсът за превод
       Симона Захова
 
На гърба на класиците 
       Полета Янева, Randomness of the Unthinking Mind
       Елизабет Савова, Спомни си ме…
       Теодора Митова, The Love Poem of Jay Gatsby
 
Полета Янева, Ззажд
Аделина Иванова, Иванчо
Венеция Георгиева, Too Late
Елизабет Савова, Кръговрат на светлината
Теодора Митова, Богинята на охлювите
 
Първи стъпки 
      Симеон Михайлов, You
                             I’m a Poem, not a Song
                             Differences
                             Моят разказ за доброто
 
      Неизвестен автор, Всички парчета се подреждат
      Никол Левакова, Проклятие
                           Момина сълза
 
Страници с прах покрити: Франсоа Рабле 
 
Полета Янева, Р.
Димитър Сачански, He slowly opened his eyes…
Елизабет Савова, Господарка
Аделина Иванова, Вдъхновението на най-великата любовна история
 
Експерименти: Трохички 
      Аделина Иванова
      Теодора Митова
 
Алекс Лазарова, Cupid
Полета Янева, Mr.
Венеция Георгиева, ROCK’N’ROLL CONTROL
Теодора Митова, Give me a name
Елизабет Савова, Малка нощна музика
Юлия Пискулийска, Кишата е щастие
Лъчезар Барелеф, С години строено, за миг разрушено
Ивайло Преславски, Залез
Аделина Иванова, Историята на едно безименно сляпо куче
 
Литературна академия 
      Гергана Атанасова, литературно есе върху „Дамата с рентгеновите очи”
      Кристиан Кираджиев, интерпретативно съчинение върху „Кукувица“ на
                                        Е. Багряна
 
Мирис на мастило: Наивният и сантименталният писател, Орхан Памук
 
Елизабет Савова, Питагор
Ралица Найденова, Мигът на Зигмунд Фройд
Теодора Митова, Бонбоните
Маргарита Тодорова, Чуваш ли ме?
 
Outro
Advertisement